ร้านอาหาร วันทรีฮิลล์ ราชพฤกษ์

62/33 หมู่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
+66 81 855 5866
+66 89 667 2254
+66 2 196 8231
https://www.facebook.com/Onetreehill.restaurant/
http://www.onetreehill.co.th/
oth.thai@gmail.com
onetreehill-thai
สถานที่จัดงานแต่งงาน