สวนอาหารบ้านเอกเขนก

79/5 หมู่ 5 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
+66 87 343 8505
http://www.ban-ekanake.com/
ekanake
สถานที่จัดงานแต่งงาน