นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

963 หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
+66 2 323 4094
https://www.facebook.com/nakornrimkhobfa/
http://www.ancientcitygroup.net/
สถานที่จัดงานแต่งงาน