เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท

843 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ตาก 63110
+66 81 428 9955
+66 87 842 8031
https://www.facebook.com/huenkamfahgolfresort/
https://www.huenkamfah.com/
rsvn.huenkamfah@hotmail.co.th
สถานที่จัดงานแต่งงาน