บ้านปลุกปรีดี

ซอยชมรม 9 แจ้งวัฒนะ 14 กรุงเทพฯ 10400
+66 2 115 3535
https://www.facebook.com/plukpredee/
สถานที่จัดงานแต่งงาน