สวนอาหารบ้านจิตประภัสสร

89/462 ถ.ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
+66 85 804 2449
+66 81 434 9305
+66 2 580 6041
+66 2 580 4643
https://www.facebook.com/jitprapassorn/
สถานที่จัดงานแต่งงาน