สถานที่จัดงาน

บ้านจิตประภัสสร

89/462 ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
+66 2 580 4643
https://www.facebook.com/jitprapassorn/
jitt_wedding@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน
ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงาน
ตำแหน่งที่ตั้ง ในเมือง