ร้านอาหารต้นทองหลาง ชัยพฤกษ์ / Ton-thonglarng

+66 83 157 2929

กรุงเทพมหานคร, 46/5 ม.6 ซ.ทางเข้าวัดสะพานสูง ถ.ชัยพฤกษ์ ปากเกร็ด นนท์บุรี
46/5 ม.6 ซ.ทางเข้าวัดสะพานสูง ถ.ชัยพฤกษ์ ปากเกร็ด นนท์บุรี
+66 83 157 2929
https://www.facebook.com/tonthonglarng/
http://www.thonglarng.com/
ton.thonglarng@gmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน