Acts Studio

สถานที่จัดงานแต่งงาน

9/9 หมู่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000, Bangkok
+66 81 692 6904
+66 2 997 3919
+66 2 997 3550
+66 85 969 6152
https://www.facebook.com/actsstudio/
http://www.actsstudio.com/
acts_studio@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน
ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน
เหมาะสำหรับ งานแต่งงาน, งานหมั้น, ปาร์ตี้วันเกิด, ปาร์ตี้, งานพรอม, ปาร์ตี้สำหรับเด็ก, พูลปาร์ตี้, งานเลี้ยงสังสรรค์, การประชุม/สัมมนา, งานแต่งพิธีเช้า, พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
ตำแหน่งที่ตั้ง นอกเมือง
สามารถเช่าสถานที่จัดงานโดยไม่รวมอาหารได้ ใช่
ความจุที่กลางแจ้ง 1000 คน
วิธีการชำระเงิน เงินสด
คุณสมบัติพิเศษ ระเบียง, เครื่องปรับอากาศ, ไวไฟ / อินเทอร์เน็ต, เวที, โปรเจคเตอร์, หน้าจอโทรทัศน์, ห้องน้ำ, โต๊ะและเก้าอี้