Acts Studio

9/9 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
+66 2 997 3919
+66 2 997 3550
+66 85 969 6152
https://www.facebook.com/actsstudio/
http://www.actsstudio.com/
allinacts@actsstudio.com
acts_studio@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน
เหมาะสำหรับ งานแต่งงาน, งานหมั้น, งานวันเกิด, ปาร์ตี้, งานพรอม, ปาร์ตี้สำหรับเด็ก, พูลปาร์ตี้, งานเลี้ยงสังสรรค์, การประชุม, งานแต่งพิธีเช้า, พิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็น
ภาพรวมสถานที่ของคุณ