เรือนไทยเบญจรงค์

+66 2 594 7070

กรุงเทพมหานคร, 9/17 หมู่1 หมู่บ้านเรือนไทย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
9/17 หมู่1 หมู่บ้านเรือนไทย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
+66 89 892 9958
+66 2 594 7070
https://www.facebook.com/ruenthaibenjarong/?fref=ts
http://www.benjarongwedding.com/
ruenthaibenjarong@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน