SubDio Garden

สถานที่จัดงานแต่งงาน

64/18 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120, Bangkok
+66 87 679 6500
https://www.facebook.com/SubDioGarden/
http://www.subdiogarden.com/
subdiogarden@gmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน
สถานที่ที่คล้ายกัน
Bliston Suwan Park View Hotel and Residence

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 300 คน

Anastasia Studio

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 300 คน

The HALLS Bangkok

4 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 50, 50, 100, 300 คน

1 พื้นที่นอกอาคารสำหรับ 100 คน

ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน
เหมาะสำหรับ งานแต่งงาน, งานหมั้น, ปาร์ตี้วันเกิด, ปาร์ตี้, ปาร์ตี้สำหรับเด็ก, งานเลี้ยงสังสรรค์, การประชุม/สัมมนา