SubDio Garden

สถานที่จัดงานแต่งงาน

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿160,000

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿145,000

1 พื้นที่นอกอาคาร 300 คน

64/18 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.เกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120, Bangkok
+66 87 679 6500
https://www.facebook.com/SubDioGarden/
http://www.subdiogarden.com/
subdiogarden@gmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน

SubDio Garden - สถานที่จัดงานแต่งงานใน กรุงเทพมหานคร

ประเภทของสถานที่จัดงาน สถานที่จัดงานแต่งงาน, สวน

ประเภท พื้นที่นอกอาคาร

ความจุแบบยืน 300 คน

ความจุแบบนั่งสูงสุด 200 คน

ความจุแบบนั่งเริ่มต้น 300 คน

ราคาเช่า ฿145,000

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเช้า ตั้งแต่ ฿160,000/คน

ราคาจัดงานแต่งงานตอนเย็น ตั้งแต่ ฿145,000/คน