บ้านนายไกร เรือนไทยคลองทวีวัฒนาสาย 3

2 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
+66 90 663 6223
+66 84 558 4137
+66 82 339 5880
https://www.facebook.com/Gunswedding/
minwedding@hotmail.com
สถานที่จัดงานแต่งงาน