จิตรโภชนาพาร์ค

26/268 พหลโยธิน, สายไหม, กรุงเทพ 10220
+66 86 325 5004
+66 2 531 1645
+66 2 531 1644
jitpark@cookery.co.th
http://www.jitpochana-park.com/
สถานที่จัดงานแต่งงาน