ร้านอาหารฝ้ายคำ

69/4 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
+66 2 746 8772
https://www.facebook.com/faiekham/
Banquet hall