ครัวระเบียงน้ำ ลาดกระบัง

1107 ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 5/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
+66 80 968 1999
+66 2 734 4585
https://www.facebook.com/kruarabiengnamladkrabang/
parichad.tan@gmail.com
Banquet hall
Your venue overview