นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

963 หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
https://www.facebook.com/nakornrimkhobfa/
http://www.ancientcitygroup.net/
Banquet hall
Your venue overview