หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
+66 2 534 4175
https://www.facebook.com/หอประชุมกานตรัตน์-กองทัพอากาศ-603980003131426/
Banquet hall