สวนอาหารบึงใหญ่ บางนา

245 ถนนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ แขวงดอกไม้ กรุงเทพฯ 10250
+66 84 328 4389
+66 2 136 2999
+66 2 750 0019
buengyai@hotmail.com
http://www.buengyai.com/
Banquet hall