ซ้งโภชนา (ถนนกัลปพฤกษ์)

34/6 หมู่ 5 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10500
+66 2 416 2875
https://www.facebook.com/ซ้งโภชนา-กัลปพฤกษ์-131286123563406/
Banquet hall