ห้องจัดเลี้ยงอาคารศรีจุลทรัพย์

อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+66 2 613 8400
sales@srijulsup.com
http://www.srijulsup.com/
Banquet hall