เรือนลดา

21/1 หมู่ 1 ซอยพระแม่มหาการุณย์ 6 ถนนติวานนท์ 56 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
+66 2 583 1865
+66 86 369 3139
+66 81 405 7153
https://www.facebook.com/ruanlada/
http://www.ruanlada.com/
ruanlada@gmail.com
Banquet hall