บ้านจิตประภัสสร

Restaurant

89/462 ถนนประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900, Bangkok
+66 2 580 4643
https://www.facebook.com/jitprapassorn/
jitt_wedding@hotmail.com
Banquet hall
Type of venue Restaurant
Location In the city