สวนอาหารบ้านจิตประภัสสร

89/462 ถ.ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
https://www.facebook.com/jitprapassorn/
Banquet hall
Your venue overview