สโมสรตำรวจ Royal Thai Police Sports Club

89 ม.3 วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
+66 2 973 5905
+66 2 973 5901
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-Royal-Thai-Police-Sports-Club/167030013463980/
http://www.policeclub.or.th/home/index.php
policeclub@policeclub.or.th
Banquet hall