เด็กเลี้ยงแกะ Music & Restaurant @ ลาดพร้าว71

11 ลาดพร้าววังหิน 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
+66 81 406 6400
https://www.facebook.com/DekLiangKae71/
Banquet hall