ห้องอาหาร นาราทิพย์

950/1 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 98, ถนน จรัญสนิทวงศ์, แขวงบางอ้อ, เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, 10700
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-Naratip-Restaurant-107885002599276/
http://www.naratip.com/
naratipmook@gmail.com
Banquet hall