เรือนภิรมย์ ปทุมธานี

บ้านกระแชงซอย7, อำเภอเมือง, ปทุมธานี, 12000
https://www.facebook.com/ruenpirompathumthani/
Banquet hall