ภัตตาคารมังกรหลวง

222 ซอยบางนา-ตราด 4, ถนนบางนา-ตราด, แขวงบางนา, กรุงเทพ 10260
+66 2 398 0037
+66 81 332 9223
https://www.facebook.com/pg/royaldragon.thai/services/?service_id=1259498110800770
http://www.royal-dragon.com/
kanogwan@royal-dragon.com
sales@royal-dragon.com
Banquet hall