Saw Sam Sai ​Catering Service
Сatering
Bangkok

+66 2 321 3913

25/1 ซอยอ่อนนุช 53 แยก 1-3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
+6623213913
+66819449170
+66819649170
https://www.facebook.com/SawSamSaiCateringService/
https://sawsamsaicatering.com/
sawsamsaicater@gmail.com​
sales.sawsamsai@gmail.com

Caterer Saw Sam Sai ​Catering Service in Bangkok

Portfolio samples

 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
View all portfolio (photos - 67)