สวนอาหารให้ความรัก Love Sharing Restaurant

49/6 หมู่ 2 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
+66 86 774 8937
+66 2 441 1959
https://www.facebook.com/LoveSharingRestaurant/
lovesharingrestaurant@hotmail.com
Banquet hall