บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

19 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
+66 2 679 3630
+66 2 286 8185
https://www.facebook.com/m.r.kukritshousefund?lst=100000437743911%3A100007961829609%3A1495523452
Banquet hall