ปลาอยู่เย็น

32/1 หมู่ 13 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
+66 2 432 2544
+66 2 432 2506
https://www.facebook.com/Playooyen.restaurent/
Banquet hall