เรือนไทยศาลายา

เรือนไทยศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) อ.พุทธมณฑล นครปฐม
+66 81 825 2233
+66 62 479 1622
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2-533977436729597/
https://www.ruenthaibylalita.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2-40525.page
salayathaihouse@hotmail.com
Banquet hall