เรือนไทยนิมิตรใหม่

เรือนไทยนิมตใหม่ 115 ปากซอยนิมิตใหม่ 32 ถนนนิมิตใหม่- แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ 10510
+66 63 597 9226
+66 84 531 1754
+66 81 825 2233
https://www.facebook.com/ruenthaibylalita/?_rdr
https://www.ruenthaibylalita.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-40526.page
lalita-florist@hotmail.co.th
nimitmaithaihouse@hotmail.com
Banquet hall