สวนอาหารนาทอง

569/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
+66 2 691 0642
+66 2 691 0641
https://www.facebook.com/NathongRestaurant/
http://www.nathong.com/
info@nathong.com
@nathong
Banquet hall