สถานที่จัดงานแต่งงาน

หอประชุมกองทัพเรือ

4 พื้นที่ในอาคาร 500, 500, 1000, 1000 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 300 คน

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600, Bangkok
+66 2 475 5494
+66 2 475 5415
manassanun.in@gmail.com
http://www.navyhall.com/
สถานที่จัดงานแต่งงาน
สถานที่ที่คล้ายกัน
Jasmine City Hotel

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 350 คน

สวนอาหารนาทอง

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 200 คน