เรือนภิรมย์ ปทุมธานี
เวดดิ้งแพลนเนอร์
กรุงเทพมหานคร

+66 96 878 2926

บ้านกระแชง ซอย 7 อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000
+66968782926
https://www.facebook.com/ruenpirompathumthani/