สถานที่จัดงานแต่งงาน

Buddy Oriental Riverside Hotel

2 พื้นที่ในอาคาร 700, 700 คน

1 พื้นที่นอกอาคาร 700 คน

17/56 หมู่ 7 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 (ซอย 25) สุขาประชาสรรค์ 2 ต.พูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120, Bangkok
+66 61 410 5463
+66 2 584 2222
https://www.facebook.com/Buddyriverside/
http://www.buddyriverside.com/
doh_buddy@buddyriverside.com
sales@buddyriverside.com
wedding@buddyriverside.com
@buddywedding
สถานที่จัดงานแต่งงาน
สถานที่ที่คล้ายกัน
Siam House สยามเฮ้าส์

1 พื้นที่นอกอาคารสำหรับ 300 คน

สวนอาหารนาทอง

1 พื้นที่ในอาคารสำหรับ 200 คน