บ้านแก้วบอลลูน
ตกแต่งสถานที่
กรุงเทพมหานคร

+66 2 879 2309

439 ถนน ราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
+6628792309
+66890336640
bankaew@hotmail.com
http://www.bankaewballoon.com/